În cazul în care doriţi să transmiteţi o sesizare, menţionăm că aceasta va fi înregistrată cu respectarea prevederilor OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002. Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau în considerare şi se clasează.

De asemenea, petițiile ilizibile, cele în care obiectul solicitării nu este clar, precum și cele care conțin injurii și expresii denigratoare la adresa instituției sau a funcționarilor publici, se clasează.

Nume și prenume / Denumire

Adresa
domiciliu sau sediu social

Telefon

Email

Persoană fizică/juridică

Sesizare

Documente atașate
fotografii, schițe, alte documente


Notă: Prin transmiterea acestui formular sunt de acord ca datele cu caracter personal din acest formular să fie folosite strict în scopul prelucrării acestora în vederea soluționării sesizării depuse, în conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.