Carieră

Rezultat final la concursul organizat în perioada 16-18.04.2019, pentru ocuparea funcțiilor contractuale de Inspector de specialitate II din cadrul Compartimentului autoritate de autorizare pentru servicii de transport, supraveghere și monitorizare a domeniului public, a autovehiculelor și a utilajelor proprietatea comunei Giroc

Rezultatul probei de interviu la concursul organizat în perioada 16-18.04.2019 pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de Inspector de specialitate II din cadrul Compartimentului autoritate de autorizare pentru servicii de transport, supraveghere și monitorizare a domeniului public, a autovehiculelor și a utilajelor proprietatea comunei Giroc

Rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor la examenul de promovare în gradul profesional superior a funcționarilor publici din cadrul Compartimentului resurse umane, Biroului impozite și taxe, bBiroului financiar-contabilitate

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 16.04.2019 pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de inspector de specialitate II din cadrul Compartimentului Autoritate de Autorizare pentru Servicii de Transport, Supraveghere şi Monitorizare a Domeniului Public, a Autovehiculelor şi a Utilajelor Proprietatea Comunei Giroc