Anunturi de mediu

"SC ALFIRCOM MAR SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Imobil P+2E+M cu locuințe și spații comerciale la parter", propus a fi realizat în Giroc, CF nr. 413150, 413151, județul Timiș.

S.C. Heraeus România S.R.L., localitatea Chișoda, str. DN59, Nr. KM8+550M Stanga Hala Prefabricate Incontro 10, Parcul Industrial Incontro, jud. Timiș, tel. +40768189005, dș. Fredi Milosev, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a avizului de gospodărie a apelor pentru proiectul MCS Front End, amplasat în DN 59, km 8+550m stânga, Hala Prefabricate "INCONTRO 10", Parcul Industrial INCONTRO, 307221 sat Chișoda, comuna Giroc, județul Timiș, România, CF nr. 413719.

ROȘU REMUS MARIUS, anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul "Construire imobil P+1E+M cu 6 apartamente, amenajare incinta și împrejmuire teren" propus a fi amplasat în comuna Giroc, str. Daliei, CF 407378, nr. top.407378, jur. Timiș.

COMUNA GIROC, anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiş, de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată pentru proiectul „Extindere reţea apă potabilă şi apă uzată în localitatea Giroc, zonele Calea Urseni şi Calea Martirilor 1989”, propus a fi amplasat în comuna Giroc, zonele Calea Urseni şi Calea Martirilor 1989, CF nr. 401906, 401467, 402646, 410011, 400589, 407379, 402772, 407387, 401607, 401632, 405027, 410117, 413366, 406275, 410390, 402744, 401575, 4622, nr top 401906, 401467, 402646, 410011, 50599, A 68/1-3/262/1, 402772, A 68/1-3/262/3, 401607, 401632,405027, 410117, A 68/1-3/262/2, Cc 28/1/5-6/15, 410390, DE 87/1, DE 87/2, 402744, 401575, 50242,  jud. Timiș.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiș, jud. Timiș, localitatea Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A,în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu. Publicul interesant poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 19.04.2017.

COMUNA GIROC, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Extindere reţea apă potabilă şi apă uzată în localitatea Giroc, zonele Calea Urseni şi Calea Martirilor 1989”, propus a fi amplasat în comuna Giroc, zonele Calea Urseni şi Calea Martirilor 1989, CF nr. 401906, 401467, 402646, 410011, 400589, 407379, 402772, 407387, 401607, 401632, 405027, 410117, 413366, 406275, 410390, 402744, 401575, 4622, nr top 401906, 401467, 402646, 410011, 50599, A 68/1-3/262/1, 402772, A 68/1-3/262/3, 401607, 401632, 405027, 410117, A 68/1-3/262/2, Cc 28/1/5-6/15, 410390, DE 87/1, DE 87/2, 402744, 401575, 50242,  jud. Timiș.

Sâmbătă, 1 aprilie 2017, între orele 10.00-16.00 – deşeurile electrice şi electronice se vor colecta la punctele fixe şi prin preluare gratuită de la domiciliu sau de la sediile firmelor şi instituţiilor:

Primăria comunei Giroc organizează colectarea crengilor, a lăstarilor de vie, etc. rezultate din cosmetizare și tăiere de rodire după următorul program:

Cetățenii comunei Giroc sunt aşteptaţi să se înscrie pentru marea curățenie, în cadrul unei noi ediţii “Curăţenia în comuna Giroc” din data de 1 aprilie 2017.

Se interzice, în totalitate, depozitarea deșeurilor generate prin activități de reamenajare și reabilitare interioară a locuințelor/apartamentelor, proprietate individuală (moloz, faianță, gresie, cărămizi, obiecte sanitare, uși, geamuri, etc.), a deșeurilor selective (pet-uri, carton, sticlă), pe domeniul public sau pe terenurile extravilane/intravilane de pe raza comunei Giroc.

Subcategorii