Anunturi de mediu

Primăria comunei Giroc, organizează colectarea brazilor, după următorul program:

  • în perioada 25 ianuarie - 05 februarie 2021 în localităţile Giroc şi Chişoda.

Cetăţenii sunt rugați să depoziteze brazii de Crăciun la limita de proprietate (lângă drum), astfel încât să nu afecteze circulaţia pietonală sau a autovehiculelor.

Menţionăm că utilajele vor trece o singură dată pe stradă.

 

COMUNA GIROC, anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare a APM Timiș de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate și evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Execuție conexiune rețea de aducțiune apă potabilă, obținere avize și acorduri necesare”, propus a fi amplasat în UAT Timișoara și UAT Giroc, identificat prin CF nr. 407542 Timișoara, CF 411047 Giroc,  jud. Timiş.

Proiectul decizie de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiș, localitatea Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud Timiș, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00,  precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtm.anpm.ro – secțiunea Acorduri de mediu.

Publicul interesant poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț pe pagina de internet a atorităţii competente pentru protecţia mediului.

Primăria comunei Giroc oferă cetățenilor servicii gratuite de colectare a deșeurilor electrice. Acțiunea este susținută de Asociația Română pentru Reciclare – RoRec.

Sâmbătă 12 decembrie, între orele 10.00-16.00, cetățenii din Giroc şi Chişoda au ocazia să scape  de deșeurile de echipamente electrice și electronice, trimițându-le la reciclare!

Pentru preluarea gratuită a deșeurilor electrice grele sau voluminoase, direct de la domiciliu, sediu de firmă sau instituţie, sunaţi la numărul de telefon: 0724 602 733.

Descarcă pliant

Primăria comunei Giroc, prelungeşte perioada de colectare a crengilor, rezultate din cosmetizare și tăiere. Menționăm că se vor ridica toate deșeurile vegetale de pe domeniul public.

Utilajele vor trece o dată pe stradă pentru a ridica crengile și ulterior revin pentru a ridica sacii cu frunze.

Vă mulțumim pentru înțelegere.

Subcategorii