Anunturi de mediu

În intervalul 29 martie – 16 aprilie 2021, Primăria comunei Giroc prin Compartimentul Protecția Mediului organizează colectarea resturilor vegetale (crengi, vrejuri de la legume, lăstari de viță de vie, arbuști) etc., rezultate din cosmetizare și tăiere.

Acestea vor fi legate în snopi şi depozitate la limita proprietății (lângă drum)  până în data de 28 martie 2021.

În cazul în care vor fi abandonate alte tipuri de deșeuri, decât cele vegetale, acestea nu vor fi ridicate, iar deținătorii vor fi sancționați contravențional.

Menţionăm că, utilajele vor trece o singură  dată  pe stradă.

În situaţii excepţionale (condiţii meteo, nerespectarea programului din motive obiective etc) graficul de colectare poate fi modificat.

  • 25 ianuarie – 05 februarie 2021 – Acţiunea de strângere a brazilor de Crăciun;
  • 29 martie - 16 aprilie 2021 – Curăţenia de primăvară (colectarea crengilor, a lăstarilor de vie rezultate din cosmetizare);
  • 17 aprilie 2021 – Campania de Mediu mini colectare (acţiune de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice);
  • 02 octombrie 2021 –  Campania de Mediu mini colectare (acţiune de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice);
  • 1 noiembrie – 26 noiembrie 2021 - Curăţenia de toamnă (colectarea crengilor, a lăstarilor de vie rezultate din cosmetizare).

MABU IMOBILIARE S.R.L., BURESCU IOAN RADU, BURESCU & FIL DESIGN CONSTRUCT S.R.L., anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu, pentru proiectele „Desființare imobil și construire imobil P+2E+M, cu spații comerciale la parter (SAD)”, comuna Giroc, str. Trandafirilor, CF nr. 416536, nr top. 416536, jud Timiș, ”, Ansamblu rezidențial P+2E+M, cu spații comerciale la parter și branșamente utilități”, comuna Giroc, str. Trandafirilor, CF nr. 403688, nr top. 403688, jud. Timiș, ”Ansamblu rezidențial P+2E+M, cu spații comerciale la parter și branșamente utilități”, comuna Giroc, str. Trandafirilor, CF nr. 413857, nr top. 413857, jud. Timiș.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timiș, jud. Timiș, localitatea Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00 şi la adresa beneficiarului str. Leului, nr. 9, cam. 3, loc. Timişoara, jud. Timiş.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiş.

Primăria Comunei Giroc aduce în atenția cetățenilor faptul că aspectele cu privire la combaterea ambroziei sunt reglementate prin Hotărârea nr. 17 din 27.01.2021 privind modificarea și completarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018, privind combaterea buruienii ambrozia, aprobate prin H.G. nr. 707/2018.

Conform legislaţiei în vigoare, proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, a căilor ferate, a cursurilor de apă, a lacurilor, a sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia, denumită științific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalării și răspândirii vegetației adventive invazive și eliminarea ei în cazul prezenței pe terenurile intravilane sau extravilane.

În scopul distrugerii buruienii și al prevenirii răspândirii ambroziei, se vor desfășura periodic, lucrări de întreținere a terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare sau alte lucrări și metode specifice. Aceste măsuri pot fi luate în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante și apariția primelor inflorescențe, respectiv cel târziu până la data de 30 iunie a fiecărui an si se menţin până la sfârşitul perioadei de vegetaţie a buruienii ambrozia.

Nerespectarea obligațiilor de către proprietarii sau deţinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor publice, a căilor ferate, a cursurilor de apă, a lacurilor, a sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole constituie contravenţie şi se sancţionează cu avertisment.

Constituie contravenţie nerespectarea prevederilor din avertisment de către proprietarii sau deţinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor publice, a căilor ferate, a cursurilor de apă, a lacurilor, a sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice.

Precizăm faptul că, la nivelul comunei Giroc, se desfăşoară periodic lucrări specifice de combatere a acestei buruieni, în special tăieri, cu ajutorul operatorilor de întreținere spații verzi. Serviciile acestora pot fi solicitate, contra cost și de către proprietarii terenurilor care necesită astfel de intervenții.

Primăria comunei Giroc pune la dispoziția cetățenilor, Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare, din judeţul Timiş şi cele 6 anexe - revizuit, potrivit ultimelor reglementări legale în vigoare.

Publicul interesant poate înainta comentarii/observații la prezentul Regulament, în termen de 10 zile de la data publicării acestuia pe site-ul Primăriei comunei Giroc.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la adresele de e-mail:  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  şi Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Subcategorii