Anunturi de mediu

Primăria comunei Giroc împreună cu ADID Timiș și cu sprijinul firmei Retim Ecologic Service S.A. organizează acțiunea de ecologizare în scopul conștientizării populației privind responsabilitățile pe care le au asupra mediului.

Te invităm să te alături inițiativei noastre de ecologizare, vineri 11.06.2021, ora 1000.

Punct de întâlnire: în curtea Primăriei comunei Giroc.

Organizatorii vor pune la dispoziţia voluntarilor saci şi mănuşi pentru a colecta deşeurile.

Doar împreună putem constitui o comună curată și sănătoasă!

Neîngrijirea terenurilor intravilane/extravilane e o problemă de interes public. Pe lângă faptul că aduc un impact negativ asupra peisagisticii rurale, acestea se pot transforma în adevărate focare de infecție, punând, în unele cazuri, sănătatea, viața și siguranța cetățenilor în pericol.

Vă informăm că asigurarea și păstrarea curățeniei pe teritoriul comunei Giroc, buna gospodărire a acesteia, constituie o obligație fundamentală a persoanelor fizice și juridice.

Astfel deținătorii cu orice titlu (în proprietate, închiriere sau concesiune) de terenuri virane în intravilanul sau extravilanul comunei, au obligația de a asigura întreținerea și curățenia terenurilor, prin cosirea periodică a vegetației ierboase.

În scopul distrugerii buruienii ambrozia și a prevenirii răspândirii acesteia, se vor desfășura lucrări de întreținere a terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare sau alte lucrări și metode specifice. Aceste măsuri se mențin până la sfârșitul perioadei de vegetație a buruienii.

Pentru ca acțiunea de prevenire, combatere și distrugere a ambroziei să aibă succes, este important ca acțiunile inițiate de administrația locală să fie completate de cele ale proprietarilor de terenuri.

În conformitate cu prevederile HCL 15/2011 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul comunei Giroc și a legislației privind combaterea buruienii ambrozia adoptată la nivel național prin Legea nr. 129/2020 pentru modificarea Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia aprobate prin H.G 707/2018, proprietarii de terenuri sunt obligați să asigure salubrizarea, cosirea buruienilor, vegetației ierboase și lemnoase, colectarea și transportul deșeurilor rezultate de pe terenurile virane pe care le dețin.

Menționăm că reprezentanții Compartimentului Protecția Mediului, împreună cu polițiștii locali din cadrul Serviciului Poliției Locale Giroc, au permanent în atenție terenurile nesalubrizate aflate pe raza comunei Giroc, efectuând în această perioadă verificări pe linia depistării de locații neîngrijite, neigienizate și neîmprejmuite.

Activitățile de verificare și control se vor derula zilnic, iar ca măsură preventivă, recomandăm tuturor persoanelor fizice/juridice să adopte măsurile necesare privind menținerea stării de curățenie și protejarea mediului pentru a nu se ajunge în situații critice, prin depozitări necontrolate de deșeuri de orice fel.

După identificarea terenurilor, se va trece la somare și ulterior la sancționarea deținătorilor legali, în cazul nerespectării obligațiilor ce li se cuvin.

COMPARTIMENT PROTECȚIA MEDIULUI

FLOREA PETRONELA
SÎRBU ADELINA

Subcategorii