Anunturi de mediu

MABU IMOBILIARE S.R.L., BURESCU IOAN RADU, BURESCU & FIL DESIGN CONSTRUCT S.R.L., anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu, pentru proiectele „Desființare imobil și construire imobil P+2E+M, cu spații comerciale la parter (SAD)”, comuna Giroc, str. Trandafirilor, CF nr. 416536, nr top. 416536, jud Timiș, ”, Ansamblu rezidențial P+2E+M, cu spații comerciale la parter și branșamente utilități”, comuna Giroc, str. Trandafirilor, CF nr. 403688, nr top. 403688, jud. Timiș, ”Ansamblu rezidențial P+2E+M, cu spații comerciale la parter și branșamente utilități”, comuna Giroc, str. Trandafirilor, CF nr. 413857, nr top. 413857, jud. Timiș.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timiș, jud. Timiș, localitatea Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00 şi la adresa beneficiarului str. Leului, nr. 9, cam. 3, loc. Timişoara, jud. Timiş.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiş.

Primăria Comunei Giroc aduce în atenția cetățenilor faptul că aspectele cu privire la combaterea ambroziei sunt reglementate prin Hotărârea nr. 17 din 27.01.2021 privind modificarea și completarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018, privind combaterea buruienii ambrozia, aprobate prin H.G. nr. 707/2018.

Conform legislaţiei în vigoare, proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, a căilor ferate, a cursurilor de apă, a lacurilor, a sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia, denumită științific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalării și răspândirii vegetației adventive invazive și eliminarea ei în cazul prezenței pe terenurile intravilane sau extravilane.

În scopul distrugerii buruienii și al prevenirii răspândirii ambroziei, se vor desfășura periodic, lucrări de întreținere a terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare sau alte lucrări și metode specifice. Aceste măsuri pot fi luate în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante și apariția primelor inflorescențe, respectiv cel târziu până la data de 30 iunie a fiecărui an si se menţin până la sfârşitul perioadei de vegetaţie a buruienii ambrozia.

Nerespectarea obligațiilor de către proprietarii sau deţinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor publice, a căilor ferate, a cursurilor de apă, a lacurilor, a sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole constituie contravenţie şi se sancţionează cu avertisment.

Constituie contravenţie nerespectarea prevederilor din avertisment de către proprietarii sau deţinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor publice, a căilor ferate, a cursurilor de apă, a lacurilor, a sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice.

Precizăm faptul că, la nivelul comunei Giroc, se desfăşoară periodic lucrări specifice de combatere a acestei buruieni, în special tăieri, cu ajutorul operatorilor de întreținere spații verzi. Serviciile acestora pot fi solicitate, contra cost și de către proprietarii terenurilor care necesită astfel de intervenții.

Primăria comunei Giroc pune la dispoziția cetățenilor, Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare, din judeţul Timiş şi cele 6 anexe - revizuit, potrivit ultimelor reglementări legale în vigoare.

Publicul interesant poate înainta comentarii/observații la prezentul Regulament, în termen de 10 zile de la data publicării acestuia pe site-ul Primăriei comunei Giroc.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la adresele de e-mail:  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  şi Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Primăria comunei Giroc, organizează colectarea brazilor, după următorul program:

  • în perioada 25 ianuarie - 05 februarie 2021 în localităţile Giroc şi Chişoda.

Cetăţenii sunt rugați să depoziteze brazii de Crăciun la limita de proprietate (lângă drum), astfel încât să nu afecteze circulaţia pietonală sau a autovehiculelor.

Menţionăm că utilajele vor trece o singură dată pe stradă.

 

COMUNA GIROC, anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare a APM Timiș de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate și evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Execuție conexiune rețea de aducțiune apă potabilă, obținere avize și acorduri necesare”, propus a fi amplasat în UAT Timișoara și UAT Giroc, identificat prin CF nr. 407542 Timișoara, CF 411047 Giroc,  jud. Timiş.

Proiectul decizie de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiș, localitatea Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud Timiș, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00,  precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtm.anpm.ro – secțiunea Acorduri de mediu.

Publicul interesant poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț pe pagina de internet a atorităţii competente pentru protecţia mediului.

Subcategorii