Anunturi de mediu

Neîngrijirea terenurilor intravilane/extravilane e o problemă de interes public. Pe lângă faptul că aduc un impact negativ asupra peisagisticii rurale, acestea se pot transforma în adevărate focare de infecție, punând, în unele cazuri, sănătatea, viața și siguranța cetățenilor în pericol.

Vă informăm că asigurarea și păstrarea curățeniei pe teritoriul comunei Giroc, buna gospodărire a acesteia, constituie o obligație fundamentală a persoanelor fizice și juridice.

Astfel deținătorii cu orice titlu (în proprietate, închiriere sau concesiune) de terenuri virane în intravilanul sau extravilanul comunei, au obligația de a asigura întreținerea și curățenia terenurilor, prin cosirea periodică a vegetației ierboase.

În scopul distrugerii buruienii ambrozia și a prevenirii răspândirii acesteia, se vor desfășura lucrări de întreținere a terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare sau alte lucrări și metode specifice. Aceste măsuri se mențin până la sfârșitul perioadei de vegetație a buruienii.

Pentru ca acțiunea de prevenire, combatere și distrugere a ambroziei să aibă succes, este important ca acțiunile inițiate de administrația locală să fie completate de cele ale proprietarilor de terenuri.

În conformitate cu prevederile HCL 15/2011 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul comunei Giroc și a legislației privind combaterea buruienii ambrozia adoptată la nivel național prin Legea nr. 129/2020 pentru modificarea Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia aprobate prin H.G 707/2018, proprietarii de terenuri sunt obligați să asigure salubrizarea, cosirea buruienilor, vegetației ierboase și lemnoase, colectarea și transportul deșeurilor rezultate de pe terenurile virane pe care le dețin.

Menționăm că reprezentanții Compartimentului Protecția Mediului, împreună cu polițiștii locali din cadrul Serviciului Poliției Locale Giroc, au permanent în atenție terenurile nesalubrizate aflate pe raza comunei Giroc, efectuând în această perioadă verificări pe linia depistării de locații neîngrijite, neigienizate și neîmprejmuite.

Activitățile de verificare și control se vor derula zilnic, iar ca măsură preventivă, recomandăm tuturor persoanelor fizice/juridice să adopte măsurile necesare privind menținerea stării de curățenie și protejarea mediului pentru a nu se ajunge în situații critice, prin depozitări necontrolate de deșeuri de orice fel.

După identificarea terenurilor, se va trece la somare și ulterior la sancționarea deținătorilor legali, în cazul nerespectării obligațiilor ce li se cuvin.

COMPARTIMENT PROTECȚIA MEDIULUI

FLOREA PETRONELA
SÎRBU ADELINA

Compania RETIM în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș și toate primăriile asociate au lansat campania de informare-conștientizare  “ Colectarea separată a deșeurilor, obligație legală”.

Prin această campanie ne dorim ca toți cetățenii să înțeleagă că au o responsabilitate și o obligație legală față de modul cum colectează deșeurile. Doar colectarea separată ne dă posibilitatea creșterii cantității de deșeuri reciclate și implicit a reducerii cantității de deșeuri depozitate.

În momentul de față din  miile de tone de deșeuri care sunt colectate lunar de către RETIM în zonele de operare din județul Timiș, doar o mică parte pot fi reciclate. Din neglijență sau nepăsare, deșeurile sunt aruncate amestecate în containere sau la întamplare, iar această situație face imposibilă sortarea și reciclarea. 

Infrastructura disponibilă

În localitățile din județul Timiș există un sistem de colectare a deșeurilor municipale compus din pubele și containere separate pentru diferite categorii:  recipiente galbene/saci galbeni, clopote verzi, compostoare (doar in mediul rural), precum și recipiente negre. Acestea sunt puse la dispoziția generatorilor de deșeuri fie la gospodăriile inviduale sau sedii de firmă, fie în spațiile comune de la blocuri.

Prin urmare, există toate conditiile, dar este absolut necesar  ca și cetatenii să respecte un set minim de reguli de colectare separată, reguli simple care sunt comunicate pe toate mediile disponibile– https://retim.ro/utile/ghid_tm/

Ca mod de lucru, echipajele RETIM vor folosi un sistem de etichetare a recipientelor care conțin deșeuri colectate necorespunzător, iar în final orice recipient neconform nu va fi ridicat.

  • Etapa 1 – O ETICHETĂ GALBENĂ se va aplica pe recipientele care conțin alt tip de deșeuri decât cele pentru care sunt dedicate. Această etichetă va conține și un marcaj care va arăta care este tipul neconformității, iar cetățenii să înțeleagă unde au gresit. În această etapă deșeurile vor fi colectate de către echipajele RETIM. 
  • Etapa 2 – O ETICHETĂ ROȘIE va fi lipită pe recipientele în care se constată că deșeurile sunt colectate amestecat. În această situație recipientele NU vor mai fi ridicate, iar pe eticheta rosie va fi precizat motivul necolectării.  În acest caz, cetățenii sunt rugați ca până la viitoarea colectare să sorteze corect deșeurile, informându-se mai bine în ceea ce priveste regulile de colectare separată - link ghid https://retim.ro/utile/ghid_tm/

ATENTIE! Autoritățile locale vor efectua controale și vor aplica amenzi conform legislației în vigoare, fiind sancționată necolectarea separată a deșeurilor.

Concluzii

Rețineți! Colectarea separată a deșeurilor este o obligație legală, conform Legii 101/ 2006.

Pentru ca demersurile noastre, ale tuturor, să fie încununate de succes apelăm și la spiritul civic al cetățenilor care sunt rugați să sesizeze autoritățile despre orice nereguli constatate la punctele de colectare a deșeurilor. De asemenea, dacă sunt probleme la ridicarea deșeurilor de către operatorul RETIM se sesizeaza această situație, fiind realizate fotografii sau video care se trimit la următoarea adresă : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .

Campania se deruleaza pe mai multe medii de informare – presa scrisă, presa online, radio, televiziune, Facebook, dar și prin distribuție de pliante,afișe și ghiduri.

Informații suplimentare sunt disponibile pe website www.retim.ro , www.adidtimis.ro , pagina oficială de Facebook RETIM  sau la serviciul Call Center la numărul +40 374 885 692, de luni până vineri, între orele 07.00 – 19.00.

Primăria comunei Giroc vă informează că începând cu data de 13.05.2021, se va relua distribuirea sacilor galbeni către populație.

Menționăm faptul că, listele în baza cărora se repartizează sacii galbeni sunt realizate de către SC Retim Ecologic Service SA.

Cetățenii comunei Giroc pot prelua sacii, pe baza actului de identitate, până în data de 30.07.2021, de pe str. Unității (în incinta fostei Unități Militare) din localitatea Giroc, după următorul program:

  • Luni – miercuri între orele 1000-1500
  • Joi între orele 1000-1700

Precizăm că,  începând cu luna august, sacii galbeni se vor ridica de la sediul societății Retim Ecologic Service S.A.

Detalii suplimentare pot fi obținute apelând numerele de telefon:

0753 105 249 Sîrbu Adelina

0753 149 426 Florea Petronela

Stimați locuitori ai comunei Giroc,

Joi, 06.05.2021, în intervalul orar 11.00-14.00, va avea loc acțiunea de deparazitare terestră împotriva căpușelor, pe raza comunei Giroc, localitățile Giroc și Chișoda.
Cetățenii sunt rugați ca în acest interval orar să evite frecventarea parcurilor și a spațiilor verzi destinate recreerii.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Subcategorii