COMUNA GIROC, anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare a APM Timiș de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate și evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Execuție conexiune rețea de aducțiune apă potabilă, obținere avize și acorduri necesare”, propus a fi amplasat în UAT Timișoara și UAT Giroc, identificat prin CF nr. 407542 Timișoara, CF 411047 Giroc,  jud. Timiş.

Proiectul decizie de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiș, localitatea Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud Timiș, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00,  precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtm.anpm.ro – secțiunea Acorduri de mediu.

Publicul interesant poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț pe pagina de internet a atorităţii competente pentru protecţia mediului.