Compartimentul Protecția Mediului și Serviciul Poliției Locale Giroc, dorește să readucă în atenția cetățenilor comunei Giroc, următoarele reguli de colectare separată a deșeurilor:

  1. În sacul sau pubela galbenă se depozitează numai deșeurile reciclabile din plastic, hârtie, carton sau metal. Pentru a folosi la maximum capacitatea recipientelor, pliați, turtiți sau striviți ambalajele.
  2. În pubela neagră se depozitează numai deșeuri reziduale și biodegradabile precum resturi de carne sau pește, resturi de produse lactate, resturi de fructe si de legume, scutece/absorbante, conținutul sacului de la aspirator, mucuri de țigară, etc.
  3. Este interzisă depozitarea ambalajelor de sticlă în oricare dintre recipientele enumerate mai sus. Ambalajele de sticlă se vor depozita în clopotele stradale verzi.

În conformitate cu prevederile contractului de concesiune în cazul în care se va constata depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor (în recipientele de colectare sau în proximitatea acestora), cum ar fi nerespectarea regulilor de colectare separată sau depozitarea altor deșeuri decât cele menajere, Retim Ecologic Service S.A. va fi nevoit să refuze colectarea recipientelor cu conținut necorespunzător, urmând ca cetățenii să se asigure de respectarea regulilor de depozitare până la următoarea colectare programată.

Este strict interzisă depozitarea în/lângă recipiente a următoarelor tipuri de deșeuri ce nu fac obiectul contractului dumneavoastră de prestări servicii de salubrizare:

  • deșeuri voluminoase;
  • deșeuri periculoase;
  • deșeuri electrice;
  • deșeuri din construcții și demolări;
  • deșeuri vegetale provenite din toaletarea/întreținerea și curățarea curților și a grădinilor.

Prin prezenta, vă informăm că Retim Ecologic Service S.A. a efectuat controale și va continua să verifice pubelele de deșeuri menajere și reciclabile prin consilierii de informare și conștientizare din cadrul serviciului de salubrizare, ocazie cu care pe teritoriul U.A.T. Giroc, au fost constatate numeroase nereguli cu privire la modul de precolectare separată a deșeurilor pe fiecare tip de recipient specific.

Compartimentul Protecția Mediului și Serviciul Poliției Locale Giroc, atenționează cu privire la aspectele mai sus menționate și recomandă sortarea deșeurilor rezultate din gospodărie, în caz contrar va fi refuzată colectarea și veți fi sancționați contravențional conform Legii 101/2006.

Operatorul de salubrizare transmite Primăriei comunei Giroc, săptămânal, listele cu constatările de neconformitate, urmând ca în perioada imediat următoare a se lua toate măsurile legale.

Depunerea deșeurilor pe spațiul public înseamnă abandonarea acestora și această faptă se pedepsește conform Legii 211/2011, cu amenzi cuprinse între 3.000 și 6.000 lei (pentru persoanele fizice) și între 20.000 și 40.000 lei (pentru persoanele juridice). Cei în culpă fiind obligați totodată să ridice deșeurile abandonate și să suporte costurile privind curățarea terenului și eliminarea respectivelor deșeuri.

 

Attachments:
Download this file (Xerox Scan_17112020143959.PDF)Hotărârea nr. 6 din 17.11.2020[ ]28 kB