Propunerea spre aprobarea a tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către  RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL,  în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale desfășurată în Zona 1 a județului Timiș, în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 2303/08.12.2017

În conformitate cu OUG 74/2018 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12011   211 13 211   0 18>Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a <LLNK 12015   249 12 221   0 18>Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a <LLNK 12005   196182 3A1   0 47>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aceste tarife trebuie să intre în vigoare de la data de 01.01.2020.

  1. Tarife distincte pentru colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reziduale și pentru colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reciclabile rezultate din tarifele unice actuale pe categorii de utilizatori pentru colectarea și transportul deșeurilor menajere și similare pentru utilizatorii serviciului (persoane fizice, persoane juridice private și persoane juridice publice-instituții, autorități publice) din Zona 1-Timișoara, județul Timiș, aflată în delegare prin concesiune la RETIM ECOLOGIC SERVICE S.R.L. pentru serviciul de colectare și transport deșeuri municipale, conform contractului de delegare prin concesiune nr. 2303/08.12.2017, după cum urmează :

Tarif

UM

Tarif unic actual

Populație rural

lei/persoană/lună

3,68 (TVA inclus)

Tarif

UM

Tarife distincte propuse

Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reziduale de la populație în mediul rural

lei/persoană/lună

2,79 (TVA inclus)

Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reciclabile de la populație în mediul rural

lei/persoană/lună

0,88 (TVA inclus)

   Tarif

UM

Tarif unic actual

Operatori economici și instituții publice

lei/tonă

305,79 + TVA

Tarif

UM

Tarife distincte propuse

Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor similare reziduale

lei/tonă

352,51 + TVA

Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor similare reciclabile

lei/tonă

219,21 + TVA

  1. Tarife unice majorate, precum și tarifele distincte rezultate, cu aplicabilitate începând cu 01.01.2020, pentru colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reziduale și pentru colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reciclabile rezultate din tarifele unice majorate pe categorii de utilizatori pentru colectarea și transportul deșeurilor menajere și similare pentru utilizatorii serviciului (persoane fizice, persoane juridice private și persoane juridice publice-instituții, autorități publice) din Zona 1-Timișoara, județul Timiș aflată în delegare prin concesiune la RETIM ECOLOGIC SERVICE S.R.L. pentru serviciul de colectare și transport deșeuri municipale, conform contractului de delegare prin concesiune nr. 2303/08.12.2017, după cum urmează :

                       Tarif

UM

Tarif unic propus

Populație rural

lei/persoană/lună

3,97 (TVA inclus)

Tarif

UM

Tarife distincte propuse

Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reziduale de la populație în mediul rural

lei/persoană/lună

3,06 (TVA inclus)

Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reciclabile de la populație în mediul rural

lei/persoană/lună

0,91 (TVA inclus)

   Tarif

UM

Tarif unic propus

Operatori economici și instituții publice

lei/tonă

332,20 + TVA

Tarif

UM

Tarife distincte propuse

Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor similare reziduale

lei/tonă

387,16 + TVA

Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor similare reciclabile

lei/tonă

230,37 + TVA