COMUNA GIROC titular al proiectului ”Construire centru de colectare deșeuri prin aport voluntar în comuna Giroc, jud. Timiș”, comuna Giroc, str. Pelinului, CF 410499, nr. top 410499, jud. Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Construire centru de colectare deșeuri prin aport voluntar în comuna Giroc, jud. Timiș”, comuna Giroc, str. Pelinului, CF 410499, nr. top 410499, jud. Timiș.

Proiectul decizie de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiș, jud. Timiș, localitatea Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud Timiș, în zilele de luni-joi, între orele între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00,  precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtm.anpm.ro – secțiunea Acorduri de mediu.

Publicul interesant poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț pe pagina de internet a autorității competente pentru protecţia mediului.