Vă informăm că în Monitorul Oficial nr. 227 din 14.03.2018, a fost publicată Legea nr. 62 din 9 martie 2018, privind combaterea buruienii Ambrozia. În acest sens vă aducem la cunoștință obligațiile care vă revin din această lege.

Conform proiectului, în scopul distrugerii ambroziei şi prevenirii răspândirii acesteia, proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole vor desfăşura periodic, în perioada cuprinsa între răsărirea acestei plante şi apariţia primelor inflorescenţe, respectiv cel târziu până la data de 30 iunie a fiecărui an, lucrări de întreţinere a terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare sau ale lucrări şi metode specifice. Aceste măsuri se menţin până la sfârşitul perioadei de vegetaţie a ambroziei.

De asemenea, beneficiarii lucrărilor de construcţii au obligaţia ca pe terenurile afectate de lucrări, să ia măsurile necesare pentru evitarea instalării sau răspândirii ambroziei.

Cei care nu-şi îndeplinesc această obligaţie vor primi un avertisment scris şi, dacă nu se conformează, vor fi amendaţi cu amenzi cuprinse între 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice. O comisie mixtă va verifica şi va constata nerespectarea acestor dispoziţii legale.

Ambrozia înflorește între sfârșitul lui iulie și sfârșitul lui septembrie. O plantă matură poate elibera până la 8 miliarde de grăuncioare de polen ~20 microni diamentru~ și până la 30.000 de semințe care își păstrează calitățile germinative 40 de ani. 

Rugăm cetăţenii aflaţi în situaţia de mai sus, să cureţe periodic sau ori de câte ori este nevoie terenurile aflate în proprietate.

Vor fi efectuate controale periodice de către Poliţia Locală în cooperare cu Compartimentul Protecţia Mediului, din cadrul Primăriei Comunei Giroc, pentru a verifica modul în care sunt respectate aceste prevederi legale, fiind luate la început măsuri de avertizare, urmând acolo unde este cazul, să se aplice amenzi.

Poliţia Locală Giroc

Compartimentul Protecţia Mediului