Comuna Giroc, jud. Timiş, CF 5390613, cu sediul în Comuna Giroc, Str. Semenic nr. 54, jud. Timiș, organizează licitaţie publică în vederea vânzării terenului intravilan pășune înscris în CF nr. 408325 Giroc, având numărul cadastral  408325, în suprafață de 7.070 mp, precum și a terenului înscris în CF nr. 408323 Giroc, având numărul cadastral  408323, în suprafață de 32.271 mp.

Licitaţia va avea loc în data de 11.09.2020, ora 12:00, la sediul Primăriei Comunei Giroc din Giroc, Str. Semenic nr. 54, jud. Timiş. Ofertele se pot depune la sediul Primăriei până în data de 10.09.2020, ora 15:00.

Competent în soluționarea eventualelor litigii este Tribunalul Timiș, iar termenul de depunere al contestațiilor este de 30 de zile de la emiterea actului contestat.

Pentru informații privind desfășurarea procedurii, precum și în vederea eliberării documentației de atribuire vă puteți adresa Secretarului General al Comunei Giroc sau Compartimentului Juridic la telefon: 0256/395.648, persoană de contact: Andreea – Carmina Mateia.