COMUNA GIROC, anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiş de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Realizare infrastructură de interes local în Comuna Giroc”, propus a fi amplasat în comuna Giroc, jud. Timiș.

Proiectul decizie de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiș, jud. Timiș, localitatea Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30 și vineri, între orele 8:00-14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtm.anpm.ro - acorduri mediu.

Publicul interesant poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 02.10.2017.