SC E- DISTRIBUȚIE BANAT SA anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și evaluare adecvată, pentru proiectul "L 6536/2017 Creștere capacitate rețea de distribuție în localitatea Giroc" propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ al localității Giroc, jud. Timiș.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiș, localitatea Timișoara, Bv. Liviu Rebreanu nr. 18 - 18 A, în zilele de luni - joi între orele 8:00 - 16:00, vineri între orele 8:00 - 14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - acorduri de mediu.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 12.08.2017.

 

Attachments:
Download this file (Document.pdf)Document.pdf[ ]1302 kB