ROȘU REMUS MARIUS, anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul "Construire imobil P+1E+M cu 6 apartamente, amenajare incinta și împrejmuire teren" propus a fi amplasat în comuna Giroc, str. Daliei, CF 407378, nr. top.407378, jur. Timiș.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiș, jud. Timiș, localitatea Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, în zilele luni-joi între orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secțiune Acorduri de mediu.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data 25.04.2017.