COMUNA GIROC, anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiş, de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată pentru proiectul „Extindere reţea apă potabilă şi apă uzată în localitatea Giroc, zonele Calea Urseni şi Calea Martirilor 1989”, propus a fi amplasat în comuna Giroc, zonele Calea Urseni şi Calea Martirilor 1989, CF nr. 401906, 401467, 402646, 410011, 400589, 407379, 402772, 407387, 401607, 401632, 405027, 410117, 413366, 406275, 410390, 402744, 401575, 4622, nr top 401906, 401467, 402646, 410011, 50599, A 68/1-3/262/1, 402772, A 68/1-3/262/3, 401607, 401632,405027, 410117, A 68/1-3/262/2, Cc 28/1/5-6/15, 410390, DE 87/1, DE 87/2, 402744, 401575, 50242,  jud. Timiș.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiș, jud. Timiș, localitatea Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A,în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu. Publicul interesant poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 19.04.2017.