Componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Giroc:

Comisia de specialitate pentru studii și strategii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, administrație locală, juridică și de disciplină, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, pentru administrarea domeniului public și privat,  servicii publice și comerț:

 • PREȘEDINTE: Ababei-Hafia Gabriel  (PSD)
 • SECRETAR: Vîrtosu Dan (independent)
 • MEMBRI:
      - Urșica Adrian-Dănuț (ALDE)
      - Gâlcă Ilie (PSD)
      - Golban Gheorghe (PSD)
      - Golban Florin (PNL)
      - Aga Petru-Dorin (PV)
      - Stancea Ioan-Antoniu (PV)
      - Sceadei Andrei (PNL)

Comisia de specialitate pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniului, protecția mediului și gospodăririi apelor, pentru agricultură, pentru dezvoltarea economico-socială și de mediu:

 • PREȘEDINTE: Urșica Adrian-Dănuț (ALDE)
 • SECRETAR: Muntean Florin-Silviu (PSD)
 • MEMBRI:
      - Ciorogariu Iulian (PSD)
      - Gâlcă Ilie (PSD)
      - Lisu Dorin (PV)
      - Gherban Aurelian-Claudiu (PNL)
      - Rotariu Daniel (PNL)

Comisia pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, sport şi culte, privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern, pentru cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, pentru înfrăţirea comunei, cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări, pentru cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale comunei, în vederea promovării unor interese comune, pentru a conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei:

 • PREȘEDINTE: Golban Florin (PNL)
 • SECRETAR: Șipoș Nicoleta-Daniela (PSD)
 • MEMBRI:
      - Marincu Dorin (PSD)
      - Pușchiță Pau (PSD)
      - Vîrtosu Dan (independent)