1. Pentru anul şcolar 2020-2021 DOSARELE COMPLETE se depun la Creșa Giroc în perioada 25 mai- 29 mai 2020, (între orele 07.00-15.00).

2. Actele necesare pentru întocmirea dosarului de înscriere la creşă:

 1. Cerere de înscriere
 2. Copie de pe certificatul de naștere al copilului
 3. Copie de pe actele de identitate ale părinților/reprezentanților legali, certificatele de naștere ale fraților minori și, după caz, copie a hotărârii/sentinței de plasament sau a sentinței de încredințare în vederea adopției
 4. Adeverință de la locul de muncă al părinților/ reprezentanților legali din care să rezulte că raportul de muncă/serviciu este activ sau că urmează să înceapă serviciul/munca dintr-o anumită dată
 5. Adeverință de la medicul de familie, în care să se menționeze că respectivul copil este sănătos clinic și apt pentru intrarea în creșă.
 6. Dosar cu șină

3. Criterii de departajare

Criteriile de departajare se vor aplica în cazul în care numărul de solicitări va depăşi numărul de locuri disponibile în creşe.

Criterii – punctaj aferent:

 1. Domiciliul stabil al părinților/tutorelui legal pe raza comunei Giroc- 10 puncte
 2. Reședința părinților/tutorelui legal pe raza comunei Giroc- 5 puncte
 3. Data reluării activității profesionale de către părintele care se află în concediu pentru îngrijirea copilului:
  - Celor care își reiau activitatea până la 31 august- 5 puncte
  - Celor care își reiau activitatea în luna septembrie- 4 puncte
  - Celor care își reiau activitatea în luna octombrie- 3 puncte
  - Celor care își reiau activitatea în luna noiembrie - 2 puncte
  - Celor care își reiau activitatea în luna decembrie - 1 puncte
  - Celor care își reiau activitatea începând cu luna ianuarie a anului următor- 0 puncte
 4. Frați care frecventează deja creșa/grădinița -1 punct
 5. Situația familială:
  - Familie monoparentală- 10 puncte

Excepţii:

 • în cazul fraţilor, copiilor aflaţi în îngrijirea aceluiaşi părinte/ reprezentant legal/când nu este liber decât un loc la grupa de vârstă a copilului, se va suplimenta numărul de locuri din grupa de vârstă corespunzătoare;
 • în cazul copiilor gemeni/tripleţi,etc. se completează câte un dosar pentru fiecare, iar dacă numărul de locuri libere nu sunt suficiente, se va suplimenta numărul de locuri din grupa de vârstă corespunzătoare.

4.DOSARUL MEDICAL

Se va depune la intrarea copilului în colectivitate (la creşă) pentru copiii declaraţi admişi şi va cuprinde:

 • avizul epidemiologic, eliberat de medicul de familie al copilului cu 24 – 48 de ore înainte de a începe frecventarea unităţii.
 • adeverinta medicală (formular tip M.S. cod 18.1.1)
 • fişa de imunizări întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătăţii cu privire la intrarea copilului în colectivitate (avizul epidemiologic cu vaccinările efectuate la zi eliberat de medicul de familie).