Creșe

1. Conform H.G. 566/2022- privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară,  art.15, alin.(1): ” Înscrierea copiilor în unităţile de educație  timpurie antepreșcolarǎ prevǎzute la art.1 alin. (3) si la art.6 alin.(1)  se face conform precizǎrilor si calendarului specific transmise anual de Ministerul Educatiei precum și criiterilor specifice stabilite de consiliu de administrație sau , dupǎ caz ,  de autoritatea administrației publice locale.  In situaţii deosebite, copiii antepreșcolari pot fi ȋnscriși in unitǎțile de educație timpurie antepreșcolarǎ  în timpul anului şcolar, cu respectarea prevederilor ȋn vigoare. “

În anul şcolar 2021-2022, Creșele de pe raza Comunei Giroc vor începe activitatea astfel:

  • Creșa din Giroc-13.09.2021
  • Creșa din Chișoda-01.10.2021

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Punctajele obţinute de girocenii, care au solicitat un loc la creşele din comună, au fost publicate de Primăria comunei Giroc, pe site-ul instituției, la rubrica Creșe în Giroc și Chișoda.

Facem cunoscut faptul că au fost depuse 164 de cereri pentru Creșa din Giroc și 31 de cereri pentru Creșa din Chișoda.
 

Contestațiile se pot depune la sediul Primăriei comunei Giroc, str. Semenic, nr. 54, în intervalul orar Luni-Miercuri 800-1600,  Joi 800-1800, Vineri 800-1400,  până la data de 14.06.2021.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

1. Conform H.G. 1252/2012- privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară,
 art.21, alin.(1): ” Înscrierea copiilor în unităţile care oferă servicii de educaţie antepreşcolară se face de regulă la începutul anului şcolar sau, în situaţii deosebite, în timpul anului şcolar, în ordinea depunerii dosarului şi în limita locurilor disponibile şi a planului de şcolarizare aprobat. “