Informații locale

În data de 22.06.2021 a fost încheiat contractul de execuție a lucrărilor pentru obiectivul ,,Realizare infrastructură rutieră de interes local în comuna Giroc, județ Timiș”, finanțat prin PNDR cu o valoare totală de 1.367.906 euro.

Proiectul vizează construirea unei centuri de legătură între localitățile Giroc și Timișoara (zona Calea Șagului), menit să ocolească localitățile Giroc și Chișoda.

Centura (varianta de ocolire) are o lungime de aproximativ 4 km., iar durata de execuție este de 12 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.

Aducem la cunoștința cetățenilor comunei Giroc că a fost demarată procedura de achiziție a dotărilor pentru noua Creșă din localitatea Chișoda.

Menționăm faptul că, proiectul este finanțat prin programul PNDR SubMăsura 7.2 și are o suprafață de 786 mp.

Clădirea va dispune de săli de grupă, dormitoare, săli de joacă, cabinet medical, sală multifuncțională și spațiu de joacă amenajat în aer liber. Valoare acestui proiect este de 720.000 euro.

Titlul proiectului: „Extindere si modernizare anexa parter pentru amenajare centru de zi, antinasociala si prestare servicii de îngrijire la domiciliu pentru vârstnici în Comuna Giroc, cod SMIS 116716.

Denumirea beneficiarului: Comuna Giroc.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului: Obiectivul general al proiectului este cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale in comuna Giroc, jud. Timis prin construirea unui centru social fara componenta rezidenþiala destinat persoanelor vârstnice (persoane de peste 65 ani). Astfel obiectivul proiectului consta în promovarea si furnizarea de servicii sociale prin construirea unui centru de zi pentru persoane vârstnice precum si prin crearea unei structuri inovatoare de asistenþa la domiciliu care va asigura servicii sociale de calitate – hrană caldă, servicii de consiliere și companie, asistență medicală unui numar de 22 persoane vârstnice aflate în nevoie, aflata in imposibilitatea de a se deplasa, din comuna Giroc

Obiective specifice:

1.Extinderea si modernizarea unei anexe parter existente pentru amenajarea unui centru de zi pentru bătrâni

2. Dezvoltarea unor soluþii inovatoare care sa contribuie la bunastarea si traiul decent al persoanelor în vârsta , singure, semidependente si nedeplasabile pentru a-si îmbunatăți încrederea de sine, autonomia, securitatea si integrarea in viață activă a comunitații prin prestarea de servicii de îngrijire la domiciliu pentru vârstnicii din Comuna Giroc

3. Modernizarea si dotarea unei cladiri, cu scopul transformarii ei într-o cantina cu bucatarie si anexe.

4. Preparea si distribuirea hranei calde zilnice la domiciliul beneficiarilor printr-o alimentaþie suficienta si solutii personalizate de regim prin persoanele de specialitate implicate în proiect.

5. Asigurarea companiei si consilierii prin conversație si implicare în diferite activități de recreere la centrul de zi precum si la domiciliul beneficiarilor;

6. Asigurarea unor servicii medicale de rutină, prin personal specializat implicat în proiect;

7. Angajarea a 6 persoane noi în cadrul centrului de zi pentru varstnici in urmatoarele functii: medic, bucatar, ajutor de bucatar,

sofer, asistent social, responsabil curatenieprecum si implicarea persoanelor cu dizabilitati in activitati de voluntariat în cadrul centrului.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Rezultatele proiectului:

1 Extinderea si etajarea constructiei existente rezultand un corp de cladire P+1E care va adaposti un centru de zi pentru persoane varstnice. Noua clădire va avea o suprafata construită la sol de 140,60 mp și o suprafată construită desfasurată de de 268,45 mp. În vederea modernizarii centrului de zi se vor achizitiona toate echipamentele si dotarile necesare desfasurarii activitaii în codiții optime.

2. Asigurarea serviciilor sociale de calitate (hrană caldă preparată, servicii de consiliere, companie si recreere, sprijin în îngrijirea medicala) pentru 22 de beneficiari identificati (persoane vârstnice imobilizate sau care nu se pot deplasa în interiorul si în afara spațiului în care locuiesc) precum si pentru persoane vârstnice aflate în nevoie, singure sau semidependente sau persoane vârstnice cu un venit bugetar insuficient. În vederea transportului mancarii la domiciliul persoanelor imobilizate se va achizitiona prin proiect un mijloc de transport.

3. Crearea de noi locuri de muncă prin încheierea de contracte de muncă cu 6 persoane (medic, bucătar, ajutor de bucatar, sofer, asistent social, responsabil curatenie) pentru asigurarea prestarii serviilor necesare in centru de zi pentru vârstnici.

Data de începere a proiectului: 01.01.2017

Perioada de implementare a proiectului: 55 luni, respectiv 01.01.2017 – 31.07.2021

Valoarea proiectului: proiectul are o valoare totală de 1,539,969.46 lei, valoare finanțare nerambursabilă 1,358,644.06 lei din care, contribuția UE 1,154,847.45 lei și contribuție bugetul național 203,796.61 lei.

”Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

www.inforegio.ro   /  facebook.com/inforegio.ro

Locurile de Muncă sunt oferite de AJOFM și sunt valabile până în data de 04.08.2021.

Locurile de Muncă sunt oferite de AJOFM și sunt valabile până în data de 28.07.2021.

Locurile de Muncă sunt oferite de AJOFM și sunt valabile până în data de 21.07.2021.

Locurile de Muncă sunt oferite de AJOFM și sunt valabile până în data de 14.07.2021.