Informații locale

Locurile de Muncă sunt oferite de AJOFM și sunt valabile până în data de 28.10.2020.

Pentru persoanele care intră în sediul Primăriei comunei Giroc:

 • Se vor supune unui triaj observațional și termometrizării, cu termometru non-contact. Persoanele febrile (cu temperatura peste 37,30C) sau cu simptome respiratorii evidente (tuse, rinoree, dificultăți în respirație) nu vor avea acces în sediul Primăriei comunei Giroc;
 • Vor purta masca de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, pe toată perioada în care se află în sediul instituției;
 • Vor menține o distanță fizică de cel puțin 1,5 metri față de celelalte persoane care se află în sediul primăriei;
 • Își vor dezinfecta mâinile atât la intrarea în sediul primăriei, cât și la ieșire;
 • Accesul persoanelor în sediul Primăriei comunei Giroc se va face eșalonat, astfel încât în sediul Primăriei comunei Giroc, să nu fie prezenți, în același timp, mai mult de 3 persoane și să se respecte distanțarea de minimum 1 metru între persoane.

Pentru angajații Primăriei comunei Giroc:

 • Se vor supune unui triaj observațional și termometrizării, cu termometru non-contact. Persoanele febrile (cu temperatura peste 37,30C) sau cu simptome respiratorii evidente (tuse, rinoree, dificultăți în respirație) nu vor avea acces la locul de muncă;
 • Vor purta masca de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, pe toată perioada timpului de lucru;
 • Își vor spăla și/sau dezinfecta frecvent mâinile sau vor purta mănuși; în cazul în care vor utiliza mănuși, acestea vor fi schimbate frecvent, evitându-se atingerea feței;
 • Vor evita pe cât posibil contactul direct cu alte persoane, își vor dezinfecta mâinile după fiecare contact direct cu alte persoane sau acte depuse la diferite compartimente. Își vor schimba masca la fiecare 4 ore sau ori de câte ori este nevoie;
 • Se va asigura aerisirea compartimentelor din cadrul Primăriei comunei Giroc prin menținerea deschisă a ferestrei/ferestrelor. În cazul în care aerisirea permanentă a compartimentelor nu este posibilă, acestea vor fi aerisite prin deschiderea ferestrei/ferestrelor cel puțin 10 minute la fiecare 2 ore;
 • Birourile, mesele, mânerele ușilor, instrumentele de scris vor fi dezinfectate prin ștergerea suprafețelor de atingere prin pulverizare cu dezinfectant și prin ștergere cu o lavetă curată ce va fi aruncată după folosire;
 • O dată pe săptămână se va realiza curățenia generală a tuturor suprafețelor de contact de către o firmă specializată;
 • Săptămânal, se vor efectua acțiuni de dezinfecție de către o firmă specializată în toate spațiile primăriei comunei Giroc.

Pentru a eficientiza comunicarea dintre instituție și cetățean, Primăria comunei Giroc, va implementa următoarele servicii online:

 • Depunerea cererilor prin intermediul ghișeului online
 • Programare online pentru căsătoria civilă
 • Programare online pentru depunerea actelor de identitate
 • Programare online pentru transcrierea actelor de stare civile.

Readucem la cunoștința contribuabililor că au posibilitatea de a vizualiza obligațiile de plăți existente și/sau de a plăti taxele și impozitele locale prin intermediul platformei www.ghiseul.ro

Locurile de Muncă sunt oferite de AJOFM și sunt valabile până în data de 21.10.2020.

Preluarea cererilor, declarațiilor pe propria răspundere și a actelor doveditoare pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuințelor se va face începând cu data de 15.10.2020, la sediul Primăriei Comunei Giroc.

Informare privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprjin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora conform OUG nr. 133/2020.

Locurile de Muncă sunt oferite de AJOFM și sunt valabile până în data de 14.10.2020.

În perioada 06.10.-17.12.2020 în Poligonul de tragere Chișoda, se execută trageri ziua și noaptea, cu întreg armamentul de infanterie, armamentul de pe TAB, iar în sectorul de grenade se aruncă grenade de mână de război, în următoarele zile:

 • OCTOMBRIE: 06; 08; 13; 14; 15; 27; 28; 29
 • NOIMBRIE: 03; 05; 12; 17; 18; 19; 26
 • DECEMBRIE: 03; 10; 17.