Informații locale

Având în vedere prevederile art. 139, alin. (1) din Codul Muncii şi Hotărârea de Guvern nr. 171 din 29 martie 2019 privind stabilirea zilei de 30 aprilie 2019 ca zi liberă, programul Primăriei comunei Giroc, în perioada 26.04.2019-03.05.2019, se derulează astfel:

 • Vineri, 26.04.2019 - zi nelucrătoare;
 • Luni, 29.04.2019 - zi nelucrătoare;
 • Marţi, 30.04.2019 - zi nelucrătoare;
 • Miercuri, 01.05.2019 - zi nelucrătoare;
 • Joi, 02.05.2019 - zi lucrătoare;
 • Vineri, 03.05.2019 - zi lucrătoare;

Locurile de Muncă sunt oferite de AJOFM și sunt valabile până în data de 24.04.2019.

Locurile de Muncă sunt oferite de AJOFM și sunt valabile până în data de 17.04.2019.

Joi, 11.04.2019, între orele 9.30-15.00 este planificată ședința de distrugere a muniției asanate de pe teritoriul județului Timiș, în poligonul de garnizoană Chișoda.

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE.

Locurile de Muncă sunt oferite de AJOFM și sunt valabile până în data de 3.04.2019.

Locurile de Muncă sunt oferite de AJOFM și sunt valabile până în data de 20.03.2019.

Potrivit Legii nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari  şi administrarea condominiilor, Primăria Comunei Giroc, prin Compartimentul Juridic contribuie la sprijinirea, îndrumarea şi controlul asociaţiilor de proprietari aflate pe raza Comunei Giroc.

Cererea pentru dobândirea personalităţii juridice a asociaţiei de proprietari împreună cu statutul, acordul de asociere şi procesul-verbal al adunării de constituire se depun şi se înregistrează la Judecătoria Timișoara, urmând ca după dobândirea personalităţii juridice, asociaţia de proprietari să se înregistreze la Primăria Comunei Giroc.

Conform legislației în vigoare preşedinţii asociaţiilor de proprietari sunt obligaţi să transmită Primăriei Comunei Giroc numele şi datele de contact actualizate privind preşedintele, comitetul executiv, comisia de cenzori/cenzorul şi administratorul.

În ceea ce privește persoanele fizice care doresc să obțină calitatea de administrator de imobile, acestea sunt atestate de către Primarul Comunei Giroc, la propunerea Compartimentului Juridic, în baza unei hotărâri a Consiliului Local.

Locurile de Muncă sunt oferite de AJOFM și sunt valabile până în data de 06.03.2019.

Primăria comunei Giroc, vă aduce la cunoștință demararea ”Proiectului privind lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor” pe unele sectoare cadastrale din UAT Giroc.

Acest proiect este inițiat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, susținut de O.C.P.I. Timiș și are ca finalitate:

 • Reprezentarea grafică a imobilelor în planul cadastral
 • Înscrierea dreptului de proprietate – cu titlu gratuit- în cărțile funciare

În peroada 21 februarie - 22 martie 2019, vă invităm la sediul Primăriei Giroc, Compartimentul Agricol, pentru a prezenta actele de proprietate și actele de stare civilă pe care le dețineți și care fac obiectul următoarelor sectoare, cu tarlalele aferente:

 • S 93 – Tarlaua A 429/1
 • S 95 – Tarlaua A 432/1
 • S 98- Tarlalele A 439/3; A 439/1
 • S 99- Tarlalele A 447/5; A 447/3; A 447/1
 • S 101- Tarlalele A 446/5; A 446/3; A 446/1
 • S 102- Tarlalele A 441/1; A 441/3
 • S 103- Tarlaua A 427/1
 • S 104- Tarlalele A 444/1; A 444/3; A 444/5;A 444/7
 • S 106 –Tarlalele A 443/1; A 443/3

Acte de proprietate ce trebuie prezentate în copie însoțite de original, pentru imobilele neînscrise în Cartea Funciară:

 • Titluri de Proprietate
 • Contract de vânzare –cumparare
 • Contract de donație
 • Contract de schimb
 • Alte contracte încheiate în formă autentică
 • Certificat de moștenitor
 • Hotărâri judecătorești- definitive și irevocabile
 • Acte de partaj
 • Contracte de concesiune/superficie/închiriere etc.

Pentru imobilele înscrise în Cartea Funciară
- Extras de Carte Funciară, însoțit de modul de dobândire.
Actele de identitate și actele de stare civilă ce trebuie aduse în copie simplă, pentru fiecare proprietar înscris în actul de proprieate al terenului:
- Carte de identitate/buletin de identitate
- Pașaport dacă este cazul
- Certificat de căsătorie
- Certificat de naștere și certificate de deces(în situația succesiunilor nedezbătute)

Informații cu privire la proiect pot fi obținute la:
- Punctul de informare 1- Primăria Giroc, Compartimentul Agricol, cam. 13.
- Punctul de informare 2 - S.C. Geocad&Asociații S.R.L. din Timișoara, Str. Vasile Alecsandri, Nr. 2 – tel. 0723346014.