În perioada 06.10.-17.12.2020 în Poligonul de tragere Chișoda, se execută trageri ziua și noaptea, cu întreg armamentul de infanterie, armamentul de pe TAB, iar în sectorul de grenade se aruncă grenade de mână de război, în următoarele zile:

  • OCTOMBRIE: 06; 08; 13; 14; 15; 27; 28; 29
  • NOIMBRIE: 03; 05; 12; 17; 18; 19; 26
  • DECEMBRIE: 03; 10; 17.