Vă aducem la cunoștință, că potrivit adresei nr. 14395 din 06.05.2020 din partea DIRECȚIEI SANITARE VETERINARE ȘI PENTRU SIGURANȚA ANIMALELOR TIMIȘ, SERVICIUL CONTROL OFICIAL SĂNĂTATE ȘI BUNĂSTARE ANIMALĂ ,  în contextul  apariției  și evoluției  Gripei Aviare în mai multe state membre ale Uniunii Europene

  • Se interzice lăsarea liberă în afara gospodăriei a păsărilor domestice;
  • Orice caz de boală sau mortalitate, va fi anunțat imediat medicul veterinar de liberă practică împuternicit din zona administrativă a UAT Giroc, medicul veterinar oficial, și D.S.V.S.A. Timiș ( tel: 0256/204911)