INFORMARE

REFERITOR LA PREVEDERILE HG 70/2024 PRIVIND MECANISMUL DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE ACORDARE A UNUI SPRIJIN MATERIAL PENTRU ANUMITE CATEGORII DE PERSOANE DEFAVORIZATE

Serviciul Public de Asistență Socială Giroc aduce la cunoștință faptul că familiile monoparentale și familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere, precum și persoanele fără adăpost, pot solicita acordarea sprijinului material sub forma tichetului social pe suport electronic. Conform prevederilor Art. 1, alin. (2), sumele acordate sub forma tichetului social pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde pot fi utilizate în termen de 12 luni de la data fiecărei alimentări. La art 1, alin (3), se menționează că în anul 2024 sprijinul material are o valoare nominală de 250 lei și se acordă o dată la 2 luni pentru categoriile defavorizate de persoane:

 1. Pensionarii sistemului public de pensii, ale căror venituri realizate sunt mai mici sau egale cu 2000 lei;
 2. Persoanele-copii și adulți- încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2000 lei
 3. Familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere ale căror venituri pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 675 lei
 4. Familiile monoparentale ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 675 lei.
 5. Familiile sau persoanele care au stabilit dreptul la ajutorul de incluziune, în condiţiile Legii 196/2016, privind Venitul minim de incluziune cu modificările și completările ulterioare;
 6. Persoanele fără adăpost, astfel cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare.

La Serviciul Public de Asistență Socială Giroc se pot depune cereri doar pentru categoriile de persoane sau familii menționate mai sus, la literele c), d) și f), având domiciliul sau reședință pe raza comunei Giroc.

Categoriile de persoane menționate la lit. a), b) și e) sunt în evidența Casei Județene de Pensii Timiș, respectiv a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială și vor primi la domiciliu, cu confirmare de primire, prin Compania Națională “Poșta Română S.A.”, tichete sociale pe suport electronic.

Tichetele sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde pot fi folosite numai în rețeaua unităților afiliate, pe baza actului de identitate.

Documentele necesare pentru a beneficia de tichete sociale sunt:

 • Cărti de identitate ale membrilor de familie;
 • Certificatele de nastere ale copiilor;
 • Certificatul de căsătorie;
 • Certificat de deces, după caz;
 • Sentință de divorț, după caz;
 • Adeverințe de venit pentru toate sursele de venit;
 • Daca este cazul, hotărâri judecătorești privind instituirea unor măsuri de protecție privind minorii.

Conform art 4, alin (8), pentru familiile aflate temporar în situații critice de viață și care se află în evidența unităților administrației publice locale sau care au depus cererea și declarația pe propria răspundere, se întocmește ancheta socială, iar în baza rezultatului acesteia, se realizează situația centralizatoare a persoanelor care beneficiază de sprijin, conform prevederilor HG. 70/2024.

Modelul cerererii și declaraţiei pe proprie răspundere se găsește atât în format tipărit la Serviciul Public de Asistență Socială Giroc, cât și în format electronic pe site-ul Primăriei comunei Giroc.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la sediul Primăriei comunei Giroc, Serviciul Public de Asistență Socială sau la numărul de telefon: 0256395648

 

Cu considerație,

Serviciul Public de Asistență Socială Giroc