Primăria Comunei Giroc anunță că, începând din 17.10.2016, locuitorii comunei pot ridica formularele de cerere și declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului destinat încălzirii locuinței. În funcție de modalitatea de încălzire, formularele pot fi solicitate de la camera nr. 13 din cadrul Primăriei Comunei Giroc, în zilele de luni-miercuri între orele 08:00-16:00, joi între orele 08:00-18:00 și vineri între orele 08:00-14:00.

Formularul de cerere și declarație pe propria răspundere poate fi descărcat și de pe site-ul www.giroc.ro.

Actele necesare în vederea acordării acestui ajutor, termenele și condițiile de depunere a cererilor și declarațiilor pe propria răspundere, rămân neschimbate față de iarna trecută, fiind prezentate mai jos:

  • Formularul Cerere – Declarație pe propria răspundere;
  • Acte de identitate pentru toți membrii familiei (B.I./C.I., Certificat de naștere pentru copii sub 14 ani);
  • Certificat de căsătorie;
  • Acte doveditoare asupra proprietății (Extras de C.F., Contract de închiriere);
  • Acte doveditoare de venit (Adeverință de la angajator, cupoane de pensie, cupoane de indemnizație pentru handicap, cupoane alocație de stat pentru copii sau alte acte care dovedesc venitul realizat în luna anterioară depunerii cererii);
  • Adeverință de la instituția de învățământ pentru elevi/studenți;
  • Adeverință de la registrul agricol;
  • Declarație pe propria răspundere pentru persoanele care nu realizează venituri;
  • Factura de gaze naturale (din luna în curs sau luna anterioară depunerii cererii).

Solicitantul ajutorului pentru încălzirea locuinței poate fi proprietarul imobilului, o altă persoană împuternicită legal de proprietar sau persoana care a închiriat imobilul cu contract de închiriere înregistrat la Administrația Finanțelor Publice.