INFORMARE
Privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, energie electrică și combustibili solizi și/sau petrolieri și a stimulentului pentru energie
Sezonul rece 1 noiembrie 2021- 31 martie 2022

Începând cu data de 18.10.2021 se vor prelua cererile și declarațiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie, în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie și a Normelor Metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin H.G. nr. 1073/2021, pentru sezonul rece 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022.

Pot beneficia de acest drept familiile care realizează venituri lunare nete pe membru de familie de până la 1386 lei, respectiv persoanele sigure care realizează venituri nete lunare până la 2053 lei și care nu dețin bunurile cuprinse în Lista bunurilor care conduc la excluderea acordării ajutorului social, anexată prezentei informări și prevăzută în anexa nr. 4 la normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile – declarațiile pe propria răspundere, însoțite de documentele justificative privind componența familiei, veniturile și bunurile deținute se pot depune la Serviciul Public de Asistență Socială din cadrul Primăriei comunei Giroc în următorul program: luni, marți, miercuri și joi între orele 9 – 15, vineri între orele 9 – 13.

Acte necesare pentru dosarul de ajutor  pentu încălzirea locuinţei  în sezonul rece 2021 – 2022

  • Cerere tip (de la primaria comunei Giroc)
  • Acte de identitate pentru toţi membrii familiei (b.i./c.i.,certificate de naştere pentru copii sub 14 ani);
  • Certificat de căsătorie;
  • Act de proprietate (extras de c.f. ,contract de închiriere);
  • Acte doveditoare de venit (adeverinţe de la angajator, cupoane de pensie, cupoane de indemnizaţie handicap, cupoane de alocaţie sau alte acte care dovedesc venitul realizat în luna anterioară depunerii cererii);
  • Adeverinţă de la registrul agricol;
  • Adeverinţă de la instituţia de învăţământ pentru elevi/studenţi;
  • Factura de gaz (din luna în curs sau luna anterioară depunerii cererii);
  • Pentru persoanele care nu realizează venit, este necesară o declaraţie pe propria răspundere.

Notă! Personalul serviciului public de asistenţă socială din cadrul primăriei comunei giroc poate solicita acte suplimentare sau efectuaea unei anchete sociale în cazul în care există suspiciuni.

 

Attachments:
Download this file (anexa_3-anexa_4-lista_bunuri.pdf)anexa_3-anexa_4-lista_bunuri.pdf[ ]66 kB