Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Direcția Generală de Dezvoltare Rurală – Autoritate de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), este responsabil pentru implementarea măsurilor de mediu și climă din PNDR 2014-2020, prin care se acordă plăți compensatorii fermierilor care furnizează servicii publice prin adoptarea unor practici agricole prietenoase cu mediul.

       Măsurile de dezvoltare rurală adresate utilizatorilor de terenuri agricole care facilitează acordarea unor plăți anuale, pe hectar de suprafață agricolă, pentru compensarea costurilor suplimentare și a pierderilor de venit suportate de fermieri, implementate în România sunt:

  • Măsura 10 – Agromediu și climă,
  • Măsura 11 – Agricultură ecologică,
  • Măsura 13 – Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice.

În contextul defintivării cadrului legislativ aferent măsurilor de mai sus în perioada de tranziție către perioada de programare 2023-2027, precum și în urma lansării campaniei de depunere a cererilor unice de plată pentru anul 2021, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale urmărește intensificarea acțiunilor de informare a tuturor utilizatorilor de terenuri agricole eligibile pentru măsurile de mediu și climă ale PNDR.

Astfel, la nivelul instituțiilor cu atribuții în domeniu din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale au fost elaborate și actualizate documentele informative și de ghidare aplicabile pentru anul 2021, utile în accesarea și implementarea cu succes a angajamentelor din cadrul acestor măsuri. Acestea pot fi consultate accesând următorul link: https://madr.ro//masuri-de-mediu-si-clima.html.