Informații locale

Potrivit comunicării Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor, în scopul asigurării cadrului necesar desfăşurării în condiţii optime a procesului electoral pentru alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European, respectiv a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale, din data de 09 iunie 2024,

S.P.C.L.E.P. Giroc va avea următorul program de lucru:

SÂMBĂTĂ - 08.06.2024 – 08:00-16:00;

 • 08:30-13:00 - Primiri cereri şi documente în vederea eliberării A.I.;
 • 13:00-15:30 - Eliberare C.I., cereri depuse anterior datei de 05. ;

DUMINICĂ - 09.06.2024 – 07:00-22:00;

 • 07:30-15:00 - Primiri cereri şi documente în vederea eliberării A.I.;

17:00-21:30 - Eliberare C.I..

Vă anunțăm că miercuri, în data de 05.06.2024 vor avea loc acțiuni de dezinsecție prin pulverizare aeriană începând cu ora 18:30 și dezinsecție cu mijloace terestre începând cu ora 22:00, în localitățile Giroc și Chișoda, în scopul combaterii țânțarilor, muștelor și altor insecte dăunătoare.

Produsul utilizat pentru acțiunea terestră este biocidul Microcid 200, iar pentru acțiunea aeriană este biocidul Deltatim Plus. Produsele menționate sunt autorizate de Ministerul Sănătății prin Comisia Națională de Biocide.

Vă rugăm să luați măsurile necesare pentru prevenirea intoxicațiilor și să acordați o atenție mărită consumului de fructe nespălate pentru a evita orice accidente în acest sens.

Apicultorii de pe raza comunei sunt rugați să ia măsurile impuse în vederea protejării albinelor.

În caz de condiții meteo nefavorabile, lucrările de dezinsecție  se vor reprograma.

Vă mulțumim pentru întelegere!

În perioada 26-27.05.2024 începând cu ora 21:00, în localitățile Giroc și Chișoda vor avea loc acțiuni de dezinsecție cu mijloace TERESTRE în scopul combaterii țânțarilor, muștelor și a altor insecte dăunătoare.

Produsul utilizat este – Microcid 200 – avizat de Ministerul Sănătății prin Comisia Națională de Biocide.

Vă rugăm să luați măsurile necesare pentru prevenirea intoxicațiilor și să acordați o atenție mărită consumului de fructe nespălate pentru a evita orice accidente în acest sens.

Apicultorii de pe raza comunei sunt rugați să ia măsurile impuse în vederea protejării albinelor.

În caz de condiții meteo nefavorabile, lucrările de dezinsecție se vor reprograma!

Vă mulțumim pentru întelegere!

P. PRIMAR, VICEPRIMAR,
Dr. DAN VÎRTOSU

Locurile de Muncă sunt oferite de AJOFM și sunt valabile până în data de 29.05.2024.

În perioada 21-23.05.2024 începând cu ora 21:00, în localitățile Giroc și Chișoda vor avea loc acțiuni de dezinsecție cu mijloace TERESTRE în scopul combaterii țânțarilor, muștelor și a altor insecte dăunătoare.

Produsul utilizat este – Microcid 200 – avizat de Ministerul Sănătății prin Comisia Națională de Biocide.

Vă rugăm să luați măsurile necesare pentru prevenirea intoxicațiilor și să acordați o atenție mărită consumului de fructe nespălate pentru a evita orice accidente în acest sens.

Apicultorii de pe raza comunei sunt rugați să ia măsurile impuse în vederea protejării albinelor.

În caz de condiții meteo nefavorabile, lucrările de dezinsecție se vor reprograma!

Vă mulțumim pentru întelegere!

BUGET LOCAL 2023

Stadiu proiect: licitație finalizată. Lucrări în derulare
Sursa de finanțare: buget local
Perioada de implementare: martie - octombrie 2024

GIROC Situație lucrări
Cometei lucrările vor începe după finalizarea străzii Satelitului
Marte primul strat așternut
Destinului primul strat așternut
Dimineții primul strat așternut
Speranței primul strat așternut
Gospodarilor primul strat așternut
Zambilei primul strat așternut
Luceafărului primul strat așternut
Universului primul strat așternut
Ghirlandei primul strat așternut
Zefirului primul strat așternut
Carpați lucrările vor începe după finalizarea străzii Cometei
Egalității primul strat așternut
Constelației săpături, urmează primul strat de asfalt
Satelitului săpături, urmează primul strat de asfalt
   
CHIȘODA  Situație lucrări
Orizont săpături, urmează primul strat de asfalt
Afinului lucrările vor începe săptămâna următoare
Zmeurei lucrările vor începe săptămâna următoare
Bucegi lucrările vor începe săptămâna următoare


Stratul final de asfalt  se va așterne pe toate străzile în aceeași perioadă, după finalizarea așternerii primului strat și aducerea canalelor la nivel.

CNI

Stadiu proiect: aprobat
Sursa de finanțare: CNI
Perioada de implementare: toamnă 2024, în funcție de data la care se finalizează licitația

GIROC Situație lucrări
Anemonei (parțial) Etapa de proiectare + avizare
Garofiței Etapa de proiectare + avizare
Magnoliei Etapa de proiectare + avizare
Ficusului Etapa de proiectare + avizare
Bujorilor Etapa de proiectare + avizare
Rapiței Etapa de proiectare + avizare
Somnului Etapa de proiectare + avizare
Fucsiei Etapa de proiectare + avizare
Unității Etapa de proiectare + avizare
Rachetei Etapa de proiectare + avizare
Cerului Etapa de proiectare + avizare
Cosmos Etapa de proiectare + avizare
Planetei Etapa de proiectare + avizare
Siretului Etapa de proiectare + avizare
Nistrului Etapa de proiectare + avizare
Jiului Etapa de proiectare + avizare
   
CHIȘODA Situație lucrări
Strugurilor Etapa de proiectare + avizare
Piersicului Etapa de proiectare + avizare
Oltului Etapa de proiectare + avizare

BUGET LOCAL 2024

Stadiu proiect: aprobat
Sursa de finanțare: CNI
Perioada de implementare: toamnă 2024, în funcție de data la care se finalizează licitația

GIROC Situație lucrări
Liliacului Etapa de proiectare + avizare
Dacilor Etapa de proiectare + avizare
Romanilor Etapa de proiectare + avizare
Traian Etapa de proiectare + avizare
Macilor Etapa de proiectare + avizare
Margaretei Etapa de proiectare + avizare
Salcâmului Etapa de proiectare + avizare
Petalei Etapa de proiectare + avizare
Semenic Etapa de proiectare + avizare
Frunzei Etapa de proiectare + avizare
Arieșului Etapa de proiectare + avizare
Arțarului Etapa de proiectare + avizare
Frasinului Etapa de proiectare + avizare
Alunului Etapa de proiectare + avizare
   
CHIȘODA Situație lucrări
Gorunului Etapa de proiectare + avizare
Murelor Etapa de proiectare + avizare
Mărului Etapa de proiectare + avizare

 

Locurile de Muncă sunt oferite de AJOFM și sunt valabile până în data de 22.05.2024.

INFORMARE

REFERITOR LA PREVEDERILE HG 70/2024 PRIVIND MECANISMUL DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE ACORDARE A UNUI SPRIJIN MATERIAL PENTRU ANUMITE CATEGORII DE PERSOANE DEFAVORIZATE

Serviciul Public de Asistență Socială Giroc aduce la cunoștință faptul că familiile monoparentale și familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere, precum și persoanele fără adăpost, pot solicita acordarea sprijinului material sub forma tichetului social pe suport electronic. Conform prevederilor Art. 1, alin. (2), sumele acordate sub forma tichetului social pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde pot fi utilizate în termen de 12 luni de la data fiecărei alimentări. La art 1, alin (3), se menționează că în anul 2024 sprijinul material are o valoare nominală de 250 lei și se acordă o dată la 2 luni pentru categoriile defavorizate de persoane:

 1. Pensionarii sistemului public de pensii, ale căror venituri realizate sunt mai mici sau egale cu 2000 lei;
 2. Persoanele-copii și adulți- încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2000 lei
 3. Familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere ale căror venituri pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 675 lei
 4. Familiile monoparentale ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 675 lei.
 5. Familiile sau persoanele care au stabilit dreptul la ajutorul de incluziune, în condiţiile Legii 196/2016, privind Venitul minim de incluziune cu modificările și completările ulterioare;
 6. Persoanele fără adăpost, astfel cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare.

La Serviciul Public de Asistență Socială Giroc se pot depune cereri doar pentru categoriile de persoane sau familii menționate mai sus, la literele c), d) și f), având domiciliul sau reședință pe raza comunei Giroc.

Categoriile de persoane menționate la lit. a), b) și e) sunt în evidența Casei Județene de Pensii Timiș, respectiv a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială și vor primi la domiciliu, cu confirmare de primire, prin Compania Națională “Poșta Română S.A.”, tichete sociale pe suport electronic.

Tichetele sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde pot fi folosite numai în rețeaua unităților afiliate, pe baza actului de identitate.

Documentele necesare pentru a beneficia de tichete sociale sunt:

 • Cărti de identitate ale membrilor de familie;
 • Certificatele de nastere ale copiilor;
 • Certificatul de căsătorie;
 • Certificat de deces, după caz;
 • Sentință de divorț, după caz;
 • Adeverințe de venit pentru toate sursele de venit;
 • Daca este cazul, hotărâri judecătorești privind instituirea unor măsuri de protecție privind minorii.

Conform art 4, alin (8), pentru familiile aflate temporar în situații critice de viață și care se află în evidența unităților administrației publice locale sau care au depus cererea și declarația pe propria răspundere, se întocmește ancheta socială, iar în baza rezultatului acesteia, se realizează situația centralizatoare a persoanelor care beneficiază de sprijin, conform prevederilor HG. 70/2024.

Modelul cerererii și declaraţiei pe proprie răspundere se găsește atât în format tipărit la Serviciul Public de Asistență Socială Giroc, cât și în format electronic pe site-ul Primăriei comunei Giroc.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la sediul Primăriei comunei Giroc, Serviciul Public de Asistență Socială sau la numărul de telefon: 0256395648

 

Cu considerație,

Serviciul Public de Asistență Socială Giroc