• Cerere tip
  • Acte de identitate pentru toți membrii familiei (ci, certificate de naștere pentru copiii sub 14 ani)
  • Certificat de căsătorie/certificat de deces
  • Acte de proprietate (extras cf, contract de închiriere)
  • Acte doveditoare de venit (adeverințe de la angajator, cupoane de pensie, cupoane de indemnizație de handicap, cupoane de alocație, adeverință finanțe sau alte acte care dovedesc venitul realizat în luna anterioară depunerii cererii)
  • Adeverință de la registrul agricol
  • Adeverință de la instituția de învățământ pentru elevi/studenți
  • Factura de gaz (din luna în curs sau din luna precedentă depunerii cererii)
  • Factura de curent (din luna în curs sau din luna precedentă depunerii cererii)