Pot beneficia de acest drept familiile care realizează venituri lunare nete pe membru de familie de până la 1386 lei, respectiv persoanele sigure care realizează venituri nete lunare până la 2053 lei și care nu dețin bunurile cuprinse în Lista bunurilor care conduc la excluderea acordării ajutorului social, anexată prezentei informări și prevăzută în anexa nr. 4 la normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile – declarațiile pe propria răspundere, însoțite de documentele justificative privind componența familiei, veniturile și bunurile deținute se pot depune la Serviciul Public de Asistență Socială din cadrul Primăriei comunei Giroc în următorul program: luni, marți, miercuri și joi între orele 8:00 – 15:00, vineri între orele 8:00 – 13:00.