Ajutoare de incalzire

  • Cerere tip
  • Acte de identitate pentru toți membrii familiei (ci, certificate de naștere pentru copiii sub 14 ani)
  • Certificat de căsătorie/certificat de deces
  • Acte de proprietate (extras cf, contract de închiriere)
  • Acte doveditoare de venit (adeverințe de la angajator, cupoane de pensie, cupoane de indemnizație de handicap, cupoane de alocație, adeverință finanțe sau alte acte care dovedesc venitul realizat în luna anterioară depunerii cererii)
  • Adeverință de la registrul agricol
  • Adeverință de la instituția de învățământ pentru elevi/studenți
  • Factura de gaz (din luna în curs sau din luna precedentă depunerii cererii)
  • Factura de curent (din luna în curs sau din luna precedentă depunerii cererii)

Începând cu data de 10.10.2022 se vor prelua cererile și declarațiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie, în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie și a Normelor Metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin H.G. nr. 1073/2021, pentru sezonul rece 1 noiembrie 2022 – 31 martie 2023.

Pot beneficia de acest drept familiile care realizează venituri lunare nete pe membru de familie de până la 1386 lei, respectiv persoanele sigure care realizează venituri nete lunare până la 2053 lei și care nu dețin bunurile cuprinse în Lista bunurilor care conduc la excluderea acordării ajutorului social, anexată prezentei informări și prevăzută în anexa nr. 4 la normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile – declarațiile pe propria răspundere, însoțite de documentele justificative privind componența familiei, veniturile și bunurile deținute se pot depune la Serviciul Public de Asistență Socială din cadrul Primăriei comunei Giroc în următorul program: luni, marți, miercuri și joi între orele 8:00 – 15:00, vineri între orele 8:00 – 13:00.

Preluarea cererilor, declarațiilor pe propria răspundere și a actelor doveditoare pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuințelor se va face începând cu data de 10.10.2022, la sediul Primăriei Comunei Giroc.

Model cerere acordare ajutor - descarcă aici

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării dreptului - descarcă aici