ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI FISCAL

 • Cerere tip
 • Extras C.F. (nu mai vechi de 30 de zile) sau titlu de proprietate, copie xerox
 • C.I proprietari
 • Dovada achitării impozitului

ACTE NECESARE ÎNREGISTRĂRII FISCALE A UNUI IMOBIL DOBÂNDIT

 • Declarație de impunere tip (în termen de 30 de zile, de la data dobândirii)
 • Extras C.F., copie XEROX
 • Act dobândire (contract de vânzare/cumpărare, certificat moștenitor, donație, sentință judecătorească, etc.), copie xerox
 • CI proprietari

ACTE NECESARE ÎNREGISTRĂRII MIJLOACELOR DE TRANSPORT

 • Declaraţie de impunere tip (în termen de 30 de zile, de la data dobândirii)
 • Factura sau contract de vanzare-cumparare (mostenire), contract leasing, daca e de provenienta straina, traducere contract de vanzare-cumparare
 • Certificat fiscal ( după caz)
 • BI/CI proprietari.
 • Carte identitate autoturism, copie xerox

ACORDUL DE FUNCȚIONARE PENTRU EXERCIȚII COMERCIALE
ACTE NECESARE PENTRU EMITEREA ACORDULUI DE FUNCȚIONARE, PT. EXERCIȚII COMERCIALE CONF. LEGII 650/2002

 • Certificat de înmatriculare şi cod fiscal (CUI)-ORC (sediu şi punct de lucru, statut)
 • Autorizație persoană fizică sau AF - Legea 507/2002
 • Extras C.F. (nu mai vechi de 30 de zile)
 • Contract de închiriere sau comodat (dacă este cazul)
 • Dovada schimbării destinației spațiului ( la spaţiile din clădirile colective-acordul legalizat al proprietarilor cu care se învecinează)
 • Plan de situaţie scara 1:500
 • Plan de încadrare
 • Planul punctului de lucru scara 1:500
 • Certificat de urbanism pentru schimbare destinație spațiu

  Termen de eliberare - 30 de zile de la data inregistrarii