Registrul istoric


Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă GIROC - S.V.S.U.

O dată cu apariţia Legii 212/1997 privind obligaţiile Consiliului Local şi ale primarului privitoare la organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de pompieri civili prin HCL nr.38, se înfiinţează serviciul public de pompieri civili.
Primele informaţii despre Formaţia Civilă de Pompieri a comunei Giroc datează din 1970, când era condusă de domnul Urşica Petru.
Această formaţie avea în dotare o „Pompă manuală cu balansoare”, o Hipocisternă, tuburi de absorbţie tip B, iar pentru membrii formaţiei au fost confecţionate primele uniforme, conform actelor normative în vigoare la aceea dată.
Cu sprijinul Formaţiei Civile de Pompieri, în perioada 1972-1985, la Şcoala din Giroc a funcţionat cercul „Prietenii pompierilor”,pregătit de domnul Avrămuţ Ion, care a obţinut rezultate remarcabile:

 

Pentru rezultatele deosebite obţinute pe parcursul ultimilor doi ani, prin grija Consiliului Local al comunei Giroc, formaţia de pompieri a fost dotată cu o autospecială nouă, mai performantă, capabilă să facă faţă tuturor situaţiilor de luptă cu focul.
Participarea şi rezultatele obţinute de S.V.S.U. Giroc la concursurile profesionale au fost posibile datorită sprijinului primit din partea Consiliului Local, personal a domnului primar Iosif-Ionel Toma şi din partea delegaţilor I.S.U. Banat.
Activitatea S.V.S.U. Giroc, în afară de antrenamente şi concursuri, poate fi evidenţiată prin intervenţiile la diferite situaţii de urgenţă apărute în comunitate şi prin exerciţiile desfăşurate împreună cu instituţiile de învăţământ din comună.

DESCARCATI MAI JOS ISTORICUL POMPIERILOR CIVILI DIN GIROC