Concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor contractuale de șef formație pompieri și șofer S.V.S.U.