Funcții contractuale de șef formație pompieri și șofer s.v.s.u