Carieră

Rezultat final la concursul organizat în perioada 16-18.04.2019, pentru ocuparea funcțiilor contractuale de Inspector de specialitate II din cadrul Compartimentului autoritate de autorizare pentru servicii de transport, supraveghere și monitorizare a domeniului public, a autovehiculelor și a utilajelor proprietatea comunei Giroc

Rezultatul probei de interviu la concursul organizat în perioada 16-18.04.2019 pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de Inspector de specialitate II din cadrul Compartimentului autoritate de autorizare pentru servicii de transport, supraveghere și monitorizare a domeniului public, a autovehiculelor și a utilajelor proprietatea comunei Giroc

Rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor la examenul de promovare în gradul profesional superior a funcționarilor publici din cadrul Compartimentului resurse umane, Biroului impozite și taxe, bBiroului financiar-contabilitate