Anul 2011


Indicatori privind executia bugetului local (trimestrul I 2011)
Indicatori privind executia bugetului local (trimestul II 2011)
Indicatori privind executia bugetului local (trimestul III 2011)
Indicatori privind executia bugetului local (trimestul IV 2011)
Buget Local Aprobat 2011
Proiect Buget Local
Registru Evidenta Datorii Publice
Programul de investitii publice
Bilant 31.12.2011
Cont de executie patrimoniala 2011
Contul de executie bugetul local 2011
Contul de executie bugetul local cheltuieli 2011
Situatia modificarilor in structura activelor nete, capitalurilor2011