Anunț privind etapa finală a elaborării unui Plan Urbanistic Zonal - Pascotă Iosif Ionel