Anunț privind etapa finală a elaborării unui Plan Urbanistic Zonal - Degan Silviu Cristinel


La primăria comunei Giroc, cu sediul în localitatea Giroc, str. Semenic nr.54, jud. Timiș, a fost depusă documentația pentru informarea publicului referitor la:

Plan Urbanistic Zonal "ZONĂ REZIDENȚIALĂ CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, DOTĂRI ȘI SERVICII PUBLICE" pe terenul din Giroc, identificat prin C.F. 412262, având număr cadastral  413362, cu suprafață de 16600 mp, beneficiari fiind: DEGAN SILVIU-CRISTINEL, DEGAN FLORICA, COSTEA MIRCEA și COSTEA RODICA.