Anunț privind etapa inițială a elaborării unui Plan Urbanistic Zonal - OLARIU, MOCANU