Anunț public privind depunerea solicitării de revizuire a autorizației de mediu