Anunț de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "EXTINDERE REȚEA APĂ POTABILĂ ÎN ZONA ALEEA CU PLOPI, COMUNA GIROC, JUD. TIMIȘ"