Informații locale

Locurile de Muncă sunt oferite de AJOFM și sunt valabile până în data de 12.12.2018.

Locurile de Muncă sunt oferite de AJOFM și sunt valabile până în data de 5.12.2018.

Locurile de Muncă sunt oferite de AJOFM și sunt valabile până în data de 28.11.2018.

Locurile de Muncă sunt oferite de AJOFM și sunt valabile până în data de 14.11.2018.

S.C. RETIM ECOLOGIS SERVICE S.A., informează cetăţenii că în data de 15.12.2018, în intervalul orar 8.00-16.00, derulează campania de colectare a deşeurilor voluminoase de pe raza comunei Giroc.

Cetățenii vor avea la dispoziție un container special, care este amplasat la intersecţia str. Aviaţiei cu str. Unităţii.

Deşeurile voluminoase care se vor colecta sunt deșeurile solide de mari dimensiuni (mobilier, obiecte de uz-casnic și sanitar, saltele, covoare, canapele etc.), care nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare. Acestea se vor depune voluntar în containerul pus la dispoziție de către operator.

Se va interzice amestecarea deşeurilor voluminoase cu deşeuri periculoase sau alte deşeuri nepericuloase (reziduale, reciclabile). Nu se colecteaza transformatori, condensatori, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, produse cu conţinut de azbest.

Locurile de Muncă sunt oferite de AJOFM și sunt valabile până în data de 7.11.2018.

S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. a demarat o acţiune de recontractare în perioada 01.10.2017 – 13.11.2018.

Beneficiarii care nu au contract de salubrizare şi au primit în poştă formularul de contract, sunt rugaţi să-l trimită conform instrucţiunilor, la sediul societăţii prin poştă sau online la adresa www.retim.ro/contract/contracteonline.

De asemenea, contractele completate vor putea fi aduse şi la punctele de prezenţă a S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A., conform următorului program:

  • 18.10.2018 – între orele 0900-1700 – Primăria Giroc, cam. 5-6, la parter – Compartiment Protecţia Mediului;
  • 20.10.2018 – între orele 0900-1600 – Pavilion în faţa Căminului Cultural din Giroc;
  • 25.10.2018 – între orele 0900-1700 – Primăria Giroc, cam. 5-6, la parter– Compartiment Protecţia Mediului;
  • 27.10.2018 – între orele 0900-1600 – Pavilion în faţa Căminului Cultural din Giroc;
  • 01.11.2018 – între orele 0900-1700 – Primăria Giroc, cam. 5-6, la parter– Compartiment Protecţia Mediului;
  • 03.11.2018 – între orele 0900-1600 – Pavilion în faţa Căminului Cultural din Giroc;
  • 08.11.2018 – între orele 0900-1700 – Primăria Giroc, cam. 5-6, la parter– Compartiment Protecţia Mediului;
  • 10.11.2018 – între orele 0900-1600 – Pavilion în faţa Căminului Cultural din Giroc.

În cazul în care NU aţi primit contract în poştă, vă puteţi adresa reprezentanţilor S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A., în zilele menţionate mai sus.

Populaţia este rugată să aibă asupra sa Cartea de Identitate – în cazul persoanelor fizice şi copie de pe Certificatul de Înregistrare, Certificat Constatator detaliat eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, împuternicire din partea firmei pentru persoana care vine să semneze contractul de prestări de servicii, precum şi o copie a cărţii de identitate a acestuia, ştampila societăţii (în cazul persoanelor juridice).

Obligaţia de a plăti taxa specială de salubrizare revine fiecărei persoane fizice şi fiecărei persoane juridice care nu a încheiat contractul pentru colectarea şi transporul deşeurilor municipale cu operatorul S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A., sau al căror contract a fost reziliat ca urmare a neplăţii serviciului de salubrizare, conform H.C.L. 51/29.03.2018, privind instituirea taxei speciale de salubrizare.

Locurile de Muncă sunt oferite de AJOFM și sunt valabile până în data de 24.10.2018.

Primăria comunei Giroc organizează colectarea resturilor vegetale (crengi, vrejuri de la legume, lăstari de viță de vie, arbuști) etc., rezultate din cosmetizare și tăiere, în intervalul 29 octombrie – 16 noiembrie 2018.

Resturile vegetale vor fi scoase până în data de 31.10.2018, legate în snopi şi depozitate la limita proprietății (lângă drum), pentru a facilita încărcarea în remorci.

Menţionăm că utilajele vor trece o singură  dată  pe stradă.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați la numerele de telefon:

tel. 0753149426 - Inspector Petronela Florea

tel. 0753105249 - Inspector Adelina Sîrbu

Locurile de Muncă sunt oferite de AJOFM și sunt valabile până în data de 17.10.2018.