Potrivit Legii nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari  şi administrarea condominiilor, Primăria Comunei Giroc, prin Compartimentul Juridic contribuie la sprijinirea, îndrumarea şi controlul asociaţiilor de proprietari aflate pe raza Comunei Giroc.

Cererea pentru dobândirea personalităţii juridice a asociaţiei de proprietari împreună cu statutul, acordul de asociere şi procesul-verbal al adunării de constituire se depun şi se înregistrează la Judecătoria Timișoara, urmând ca după dobândirea personalităţii juridice, asociaţia de proprietari să se înregistreze la Primăria Comunei Giroc.

Conform legislației în vigoare preşedinţii asociaţiilor de proprietari sunt obligaţi să transmită Primăriei Comunei Giroc numele şi datele de contact actualizate privind preşedintele, comitetul executiv, comisia de cenzori/cenzorul şi administratorul.

În ceea ce privește persoanele fizice care doresc să obțină calitatea de administrator de imobile, acestea sunt atestate de către Primarul Comunei Giroc, la propunerea Compartimentului Juridic, în baza unei hotărâri a Consiliului Local.