Primăria comunei Giroc, vă aduce la cunoștință demararea ”Proiectului privind lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor” pe unele sectoare cadastrale din UAT Giroc.

Acest proiect este inițiat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, susținut de O.C.P.I. Timiș și are ca finalitate:

 • Reprezentarea grafică a imobilelor în planul cadastral
 • Înscrierea dreptului de proprietate – cu titlu gratuit- în cărțile funciare

În peroada 21 februarie - 22 martie 2019, vă invităm la sediul Primăriei Giroc, Compartimentul Agricol, pentru a prezenta actele de proprietate și actele de stare civilă pe care le dețineți și care fac obiectul următoarelor sectoare, cu tarlalele aferente:

 • S 93 – Tarlaua A 429/1
 • S 95 – Tarlaua A 432/1
 • S 98- Tarlalele A 439/3; A 439/1
 • S 99- Tarlalele A 447/5; A 447/3; A 447/1
 • S 101- Tarlalele A 446/5; A 446/3; A 446/1
 • S 102- Tarlalele A 441/1; A 441/3
 • S 103- Tarlaua A 427/1
 • S 104- Tarlalele A 444/1; A 444/3; A 444/5;A 444/7
 • S 106 –Tarlalele A 443/1; A 443/3

Acte de proprietate ce trebuie prezentate în copie însoțite de original, pentru imobilele neînscrise în Cartea Funciară:

 • Titluri de Proprietate
 • Contract de vânzare –cumparare
 • Contract de donație
 • Contract de schimb
 • Alte contracte încheiate în formă autentică
 • Certificat de moștenitor
 • Hotărâri judecătorești- definitive și irevocabile
 • Acte de partaj
 • Contracte de concesiune/superficie/închiriere etc.

Pentru imobilele înscrise în Cartea Funciară
- Extras de Carte Funciară, însoțit de modul de dobândire.
Actele de identitate și actele de stare civilă ce trebuie aduse în copie simplă, pentru fiecare proprietar înscris în actul de proprieate al terenului:
- Carte de identitate/buletin de identitate
- Pașaport dacă este cazul
- Certificat de căsătorie
- Certificat de naștere și certificate de deces(în situația succesiunilor nedezbătute)

Informații cu privire la proiect pot fi obținute la:
- Punctul de informare 1- Primăria Giroc, Compartimentul Agricol, cam. 13.
- Punctul de informare 2 - S.C. Geocad&Asociații S.R.L. din Timișoara, Str. Vasile Alecsandri, Nr. 2 – tel. 0723346014.