Direcția poliția locală amintește cetățenilor că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 100/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, precum și a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de constructii a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1052/27.12.2016.

Având în vedere modificările survenite la autorizarea executării lucrărilor de construcții și importanța acestui act normativ, publicăm integral textul ordonanței.
De asemenea, aducem la cunoștință că nerespectarea legislației în executarea lucrărilor de construcții, va fi sancționaționată conform prevederilor legale.


Click pentru a vedea documentul