Anunț întrerupere furnizare energie electrică - str. Dunărea